Operační program Doprava » Pracovní nabídky » Právník pro agendu manažer/manažerka kontrol OPD

Právník pro agendu manažer/manažerka kontrol OPD

28. 2. 2018: Ministerstvo dopravy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Právník pro agendu manažer/manažerka kontrol“ v Odboru fondů EU, Oddělení kontrol a nesrovnalostí pro agendu spojenou s implementací Operačního programu Doprava.

 

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění právní podpory pro činnost oddělení Kontrol a nesrovnalostí (zvláště oblast zákona č. 137/2006 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 218/2000 Sb.);
 • provádění kontrol zadávacích řízení, kontrol fyzické realizace, kontrol stálosti projektů OP Doprava; pořizování zpráv z provedených kontrol, navrhování opatření k jejich nápravě;
 • spolupráce při kontrolách/auditech ze strany odboru vnitřního auditu MD, Platebního a certifikačního orgánu MF, Auditního orgánu MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu;
 • spolupráce na tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů, metodik, manuálů a dokumentace pro implementaci projektů financovaných z fondů EU.

 

Požadavky kladené na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo;
 • trestní bezúhonnost;
 • zaslání strukturovaného životopisu.

 

Doporučující požadavky:

 • znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a právního rámce poskytování prostředků spolufinancovaných z fondů EU výhodou;
 • znalost postupů finančního řízení prostředků EU výhodou;
 • schopnost týmové práce, komunikační a prezentační dovednosti;
 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost, nezávislost, objektivnost;
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, elektronické pošty atd.);
 • dobrá znalost angličtiny.

 

Upozorňujeme, že znalosti uchazeče budou prověřeny formou osobního pohovoru popřípadě formou písemného testu.

 

Nabízíme:

 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • odpovídající finančnímu ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené;
 • 5 týdnů dovolené;
 • zajištěné stravování;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • plný pracovní úvazek;
 • nástup dle dohody.

 

Pokud Vás nabídka zaujala, využijte níže uvedeného kontaktu a zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty žádost o zařazení do výběrového řízení s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem. Žádosti zasílejte do 31. 3. 2018.

Upozorňujeme, že k zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné uvést v motivačním dopisu následující texty v tomto znění:

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji Ministerstvu dopravy pro jejich další zpracování za účelem vyhledání vhodné nabídky mého pracovního uplatnění na Ministerstvu dopravy. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne odeslání této přihlášky do výběrového řízení.

2. Vyloučení střetu zájmů uchazeče: Prohlašuji, že zasláním své přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

 

Kontakt:

Iva Šimečková – tel. 225 131 311, 722 038 304, e-mail: zamestnani@mdcr.cz

Zpět