Operační program Doprava » Pracovní nabídky » ŘSD – Investiční referent/ka – specialista geotechnik/geolog

ŘSD – Investiční referent/ka – specialista geotechnik/geolog

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

 

Investiční referent/ka – specialista geotechnik/geolog

Pracoviště-lokalita

Praha 4 – Kačerov

 

Náplň práce

 • Technické expertízy projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na zakládání staveb.
 • Supervize geologických zakázek (průzkumy, monitoringy atd.) zadávaných jednotlivými organizačními útvary ŘSD ČR.
 • Spolupráce s ostatními specialisty v rámci týmu Úseku výstavby.
 • Poskytování technické konzultace a stanovisek k vzniklým problémům z hlediska geologie a zakládání při výstavbě.
 • Technická pomoc jednotlivým organizačním útvarům ŘSD ČR před zahájením a v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

 

Požadujeme

 • VŠ technického směru nebo SŠ technického směru s prokázanou praxí min. 5 let.
 • Obecná znalost technických a právních předpisů.
 • Praxe v oboru výhodou, ale vhodné i pro absolventy.
 • Uživatelská znalost MS Office.
 • ŘP skupiny B (aktivní řidič).
 • Trestní bezúhonnost.

 

Nabízíme

 • Tvůrčí práci při projektové přípravě klíčových dálničních a silničních staveb v ČR.
 • Možnost odborného vzdělávání (účast na seminářích apod.).
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, zaměstnanecké benefity.
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity.

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

Platové podmínky

11. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 18. 10. 2018

(do předmětu uveďte „Investiční referent/ka – specialista geotechnik“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 

Zpět