Operační program Doprava » Pracovní nabídky » ŘSD – Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary

ŘSD – Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

 

Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary

 

Pracoviště-lokalita

Karlovy Vary

 

Náplň práce      

 • Výkon technického dozoru investora v plném rozsahu dle platných právních předpisů a směrnic majících vztah k provádění prací.
 • Kontrola postupu prací na dopravních stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP, kontrola technologické kázně,…) a podle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby
 • Zpracování agendy týkající se vlastní realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)
 • Organizace a svolávání kontrolních dnů stavby
 • Kontrola a řízení týmu technických dozorů a specialistů, posuzujících realizační dokumentaci
 • Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům)

 

Požadujeme

 • SŠ/VŠ (lze nahradit praxí min. 3 roky) vzdělání stavebního směru, obor dopravní stavby nebo pozemní stavitelství výhodou
 • Praxe v oboru dopravních staveb a orientace v problematice výstavby, rekonstrukcí a oprav dopravně inženýrských staveb (mostních objektů, komunikací, tunelů) výhodou
 • Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti

 

Nabízíme

 • Možnost odborného růstu
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

10. – 12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 16. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Investiční referent úseku výstavby-realizace staveb, Karlovy Vary“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Zpět