Operační program Doprava » Pracovní nabídky » ŘSD – Projektový manažer pro Kooperativní systémy

ŘSD – Projektový manažer pro Kooperativní systémy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

 

Projektový manažer pro Kooperativní systémy

 

Pracoviště-lokalita

Čerčanská 2023/12, Praha 4

 

Náplň práce

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR jakožto správce pozemních komunikací je také odpovědné za budování, provozování a údržbu moderních technologií zvaných ITS (Inteligentní dopravní systémy).
 • Česká Republika má v současnosti rozvinutou síť ITS aplikací (např. elektronické mýto, dopravně informační systém na dálnicích, liniové řízení dopravy na D0, systémy řízení dopravy v tunelech, meteorologický informační systém, automatické sčítání dopravy atd.), která se rozšiřuje o moderní technologie v podobě kooperativních ITS systémů (C-ITS). Tyto systémy zajišťují vzájemnou komunikaci mezi vozidly a vozidly a zařízeními na dopravní infrastruktuře pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního proudu, zvýšení cestovního komfortu a informovanosti uživatelů.
 • Pro tuto oblast hledáme nového spolupracovníka do samostatného oddělení ITS, který bude mít v pracovní náplni:
  • podporu a koordinaci zavádění moderních komunikačních systémů C – ITS v souladu s koncepcemi schválenými MD, ŘSD ČR a vládou ČR,
  • přípravu projektových záměrů, investičních akcí a dohled nad jejich řádným provedením vztahujících se k C-ITS systémům,
  • spolupráci při vytváření odpovídajících technických standardů spojených s kooperativními systémy,
  • spolupráci na přípravě národních i mezinárodních projektů vztažených k výše uvedeným oblastem,
  • odpovědnost za realizaci (projektové řízení) národních i mezinárodních projektů zaměřených na C-ITS systémy.

 

Požadujeme

 • VŠ vzdělání magisterského typu se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku nebo ICT
 • Praxe v oboru výhodou nikoliv podmínkou
 • Uživatelská znalost MS Office a práce s databázovými systémy
 • Aktivní znalost anglického jazyka (cesty do zahraničí, připomínkování dokumentů)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Schopnost práce v týmu

 

Nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech
 • Možnost odborného růstu s novým oborem
 • Účast na odborných konferencích
 • Další vzdělávání
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 09. 06. 2018

(do předmětu uveďte „Projektový manažer pro Kooperativní systémy“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Zpět