Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

Rekonstrukce žst. Jaroměř

Místo realizace Královehradecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby je rekonstrukce žst. Jaroměř, tato železniční stanice leží v Královehradeckém kraji.…

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 5151794403,14 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Jedná se o trať zařazenou do globální sítě (comprehensive) TEN-T dle Nařízení EP…

DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 229208850,35 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby je návrh systému dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (DOZ) včetně vazeb na…

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 293425347,48 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Projekt se nachází na jednokolejné regionální trati č. 132 Kadaň-Prunéřov - Poláky. Cílem…

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov

Místo realizace Královehradecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 987684497,51 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby jsou úpravy vybraných úseků stávající železniční tratě Týniště nad Orlicí -…

Dálnice D6 Řevničov, obchvat

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 850516284,73 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu D6 Řevničov - obchvat je výstavba jednoho z úseků na dálnici…

Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř

Místo realizace Královehradecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1186129313,18 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba Dálnice D11 v úseku 1107 Smiřice - Jaroměř (km…

Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 65181158,53 Kč
Příjemce Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Obsahem projektu je rekonstrukce trakčních měníren Bory a Letná v Plzni zahrnující realizaci…

Konverze NDIC do otevřené architektury

Místo realizace Celá ČR Schválený příspěvek z fondů EU 141109126,45 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Předmětem projektu je pořízení konvertovaného systému NDIC na základě principů otevřených protokolů a…

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR

Místo realizace Celá ČR Schválený příspěvek z fondů EU 286603102,85 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Předmětem projektu je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat NDIC v…

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU
Příjemce Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Předmětem projektu je modernizace měnírny a kabelového vedení na třídě Kosmonautů v Olomouci,…

Silnice I/13 Třebušice MÚK

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 217 355 187,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Předmětem projektu je výstavba přeložky a zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh v kategorii…

Břeclav – Znojmo, 2. stavba revitalizace

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 805 352 681,89 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba ;jedná se o revi.…

Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 76271260,22 Kč
Příjemce Dopravní podnik Ostrava a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Podstatou předkládaného záměru řešeného Dopravním podnikem Ostrava a.s.  (dále jen DPO a.s.) bude…

Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 14 150 708,48 Kč
Příjemce Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Projekt řeší rozšíření ekologické trolejové dopravy v Jihlavě. Dojde jednak k instalaci zcela…

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 25 724 591,09 Kč
Příjemce Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,1 km ze stávající…

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 10 855 753,86 Kč
Příjemce Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km ze stávající…

Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem – Most

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 127 047 090,25 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu je rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati č.…

Modernizace tramvajové tratě 1.máje

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 30 962 633,23 Kč
Příjemce Statutární město Olomouc
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města…

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 79574059,82 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 1,429 na regionální jednokolejné trati Pňovany…

Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 236 335 561,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je zařazena jako akce na modernizaci trakční napájecí stanice (TNS) Horní Cerekev…

Silnice I/21 Trstěnice – Drmoul

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 432 688 730,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 5,012…

D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 1 530 000 000 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Humpolec - Větrný Jeníkov v…

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 530 000 000 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice - Hvězdonice v délce…

Silnice I/16 Slaný – Velvary

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 875 440 107,3 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/16 v celkové délce hlavní trasy 12,884…

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 274 569 966,24 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Projekt zahrnuje úpravy stávající železniční trati Nymburk - Mladá Boleslav v úseku Nymburk…

I/15 Kravaře, obchvat

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 201 390 918,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/15 v celkové délce hlavní trasy 2,715…

DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 167313646,40 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci předloženého projektu dojde na traťovém úseku Rokycany (mimo) - Plzeň -…

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 431 468 318 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Trať Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi…

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 524 096 466,15 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je liniovou stavbou a je součástí…
Zpět