Operační program Doprava » Projekty » Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000072 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Hukvaldy, Libhošť, Příbor, Rybí, Sednice Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 17.05.2017 - 31.05.2021 Datum schválení Řídícím orgánem 12.09.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 465 802 476,45 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 2 882 067 832 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 2 753 870 172 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je přestavba nevyhovujícího šířkového uspořádání stávající silnice I/48 v úseku Rybí – MÚK Rychaltice na dálnici D48 v kategorii R 25,5/120 dělenou středním pásem v délce 11,528 km. Realizací projektu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu.