Operační program Doprava » Projekty (strana 3)
Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 892 078 421,98 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Žst. Veselí nad Moravou se nachází na dvojkolejné neelektrizované celostátní dráze Veselí nad…

Peronizace žst. Chodov

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 393 576 065,97 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Náplní projektu je peronizace žst. Chodov, která je součástí tratí č. 140 Kadaň-Prunéřov…

Modernizace ŽST Karlovy Vary

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 532 410 543,68 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary (horní nádraží). Stávající výpravní budova…

Modernizace ŽST Česká Lípa

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 921 193 493,46 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Česká Lípa a současně i rekonstrukce navazujících…

Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň, vč. protihlukových opatření

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 218 901 702,75 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční stanice Praha-Libeň leží na styku několika tratí dráhy celostátní: Česká Třebová -…

D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 658 392 280,05 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Jihlava - Velký Beranov (km…

D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 967 938 626,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Psáře - Soutice (km 48,590…

D35 MÚK Opatovice – Časy – Ostrov (2. fáze)

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 8162202025,30 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je pokračování výstavby dálnice D35 v úseku MÚK Opatovice-Časy-Ostrov. Projekt se…

Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 285 392 843,95 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je modernizace části silnice I/44 v úseku od konce obce Kouty…

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 729 440 278,84 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav hl.n. (číslo trati 071, dle číslování jízdních…

D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 1 138 024 765,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Měřín - Velké Meziříčí západ…

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II.

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 261 920 823,25 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl.nádraží. Stávající hala je tvořena obloukovou konstrukcí, která se…

D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 768 495 713,40 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velká Bíteš - Devět křížů…

Dálnice D3, stavba 0309/I Bošilec – Ševětín

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 989 244 647,37 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/I Bošilec…

Dálnice D6 Lubenec, obchvat

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 269 165 039,17 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary…

DOZ Kolín (mimo) – Kralupy n. Vlt. (mimo)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 290 352 296,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Traťový úsek Kolín - Kralupy nad Vltavou je součástí I. tranzitního železničního koridoru.…

Silnice I/38 Znojmo – obchvat, II. Stavba

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 298 886 378,9 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice (2. fáze)

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 931 165 704,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 24,5/100 v celk.…

Silnice I/22 Strakonice

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 166 542 072,50 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/22 v kategorii MS2 9,5/50 v celkové…

Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 893 436 400,93 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je zařazena jako akce na revitalizaci trati v úseku Zastávka u Brna…

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 316 764 733,86 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice. Železniční stanice Hanušovice leží v km…

DOZ Mikulovice – Jeseník

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 197 973 379,30 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu DOZ Mikulovice-Jeseník je přestavba žst. Jeseník v km 35,746 na trati…

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 762 807 511,07 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba se nacházela v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná…

Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n.

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 768 533 983,60 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stávající celostátní trať č. 310 Olomouc - Opava východ bude revitalizována v úseku…

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 511 071 005,1 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího…

Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 490 000 000,00 Kč
Příjemce Státní fond dopravní infrastruktury
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Na základě dohody ze dne 19.5.2015  o delegování některých pravomocí a činností ŘO…

Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 350 004 303,65 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu OPD 2014-2020 (dále jen…

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa (2. fáze)

Místo realizace Zlínský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 572 489 961,7 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/35 v délce 700 m a kategorii…

Dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 (2. fáze)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 419 886 814,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je jednak výstavba obchvatu obce Dubenec a dále zkapacitnění stávající silnice…

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 397 677 936,60 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem realizace projektu je rozšíření a zkapacitnění stávající komunikace I/37 v délce 986…
Zpět