Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000086 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Hodonín Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 9.9.2017 - 10.6.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 26.06.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 892 078 421,98 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 333 253 119,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 057 967 768,00 Kč

Informace o projektu:

Žst. Veselí nad Moravou se nachází na dvojkolejné neelektrizované celostátní dráze Veselí nad Moravou – Blažovice a jednokolejných regionálních dráhách Veselí nad Moravou  – Kunovice , Velká n. Veličkou st.hr. – Veselí nad Moravou, Rohatec – Veselí nad Moravou.
Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.