Výzva 09

- Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3

- Pravidla pro žadatele a příjemce

- Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3

- Model hodnocení projektů OPD 2014-2020

- Vzor právního aktu

- Specifické podmínky programu veřejné podpory

- Vzor vybraných příloh žádosti o podporu

- Upřesnění požadovaných příloh žádosti

 

Kontakty pro více informací:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Ivan Novák, CSc., tel. 225 131 043, e-mail: ivan.novak@mdcr.cz

Ing. Jaroslav Tyle, tel. 225 131 125, e-mail: jaroslav.tyle@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová, tel.: 225 131 177, e-mail: jana.melenova@mdcr.cz

Zpět