Operační program Doprava » Výzva 16 – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha

Výzva 16 – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha

Výzva 16, SC 1.4 – Praha

Pravidla pro žadatele a příjemce

Kritéria výběru projektů OPD SC 1.4

Model hodnocení projektů OPD 2014-2020

Vzor právního aktu (aktualizace – březen 2018)

Upřesnění požadovaných příloh žádosti

Vzor vybraných příloh žádosti o podporu

 

Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Veronika Svobodová, tel. 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz

Ing. Sabina Šibravová, tel.: 225 131 494, e-mail: sabina.sibravova@mdcr.cz

Zpět