Operační program Doprava » Výzva 19 – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc

Výzva 19 – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc

Výzva 19, SC 1.4 – Olomouc

Pravidla pro žadatele a příjemce

Kritéria výběru projektů OPD SC 1.4

Model hodnocení projektů OPD 2014-2020 (aktualizace – květen 2017)

Vzor právního aktu (aktualizace – červenec 2017)

Upřesnění požadovaných příloh žádosti

Vzor vybraných příloh žádosti o podporu

 

Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Veronika Svobodová, tel. 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz

Ing. Sabina Šibravová, tel.: 225 131 494, e-mail: sabina.sibravova@mdcr.cz

Zpět