Operační program Doprava » Výzva 27 – SC 2.3 – ITS ve městech

Výzva 27 – SC 2.3 – ITS ve městech

Upozornění pro žadatele: Termín ukončení příjmu žádostí o podporu se posouvá do 6.2.2017

- Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 (ITS ve městech)

- Pravidla pro žadatele a příjemce

- Kritéria výběru projektů OPD SC 2.3 (ITS ve městech)

- Model hodnocení projektů OPD 2014-2020

Vzor právního aktu (aktualizace – březen 2018)

- Upřesnění způsobilých výdajů pro specifický cíl 2.3 – část: ITS ve městech

- Vzor vybraných příloh žádosti o podporu

- Upřesnění požadovaných příloh žádosti

 

Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Sabina Šibravová, tel.: 225 131 494, e-mail: sabina.sibravova@mdcr.cz

Ing. Veronika Svobodová, tel. 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz

 

Zpět