Operační program Doprava » Výzva 29 – SC 2.3 – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy

Výzva 29 – SC 2.3 – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy

Upozornění pro žadatele: Termín ukončení příjmu žádostí o podporu se posouvá do 30.3.2018

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 (ITS na dálnicích a silnicích I. třídy) – aktualizace k datu 20.12.2017

- Pravidla pro žadatele a příjemce

- Kritéria výběru projektů OPD SC 2.3 (ITS na dálnicích a silnicích I. třídy)

- Model hodnocení projektů OPD 2014-2020

- Vzor právního aktu (aktualizace – verze ze dne 1.3.2018)

- Upřesnění požadovaných příloh žádostí

- Vzor vybraných příloh žádosti o podporu

 

Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Sabina Šibravová, tel.: 225 131 494, e-mail: sabina.sibravova@mdcr.cz

Ing. Kateřina Pilařová, tel. 225 131 548, e-mail: katerina.pilarova@mdcr.cz

Zpět