Operační program Doprava » Výzva č. 34 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby