Operační program Doprava » Výzva č. 48 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality