Výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

Harmonogram výzev OPD

 

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30. 6. 2017 14. 7. 2017 29. 6. 2018
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12. 8. 2016 19. 8. 2016 30. 3. 2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13. 11. 2017 20. 11. 2017 4. 5. 2018
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25. 1. 2018 8. 2. 2018 15. 6. 2018
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31. 7. 2017 7. 8. 2017 31. 12. 2019
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7. 12. 2017 20. 12. 2017 11. 5. 2018
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14. 12. 2017 20. 12. 2017 3. 4. 2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14. 12. 2017 20. 12. 2017 20. 4. 2018
47 Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021

 

Ukončené výzvy

 

06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
08 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20. 12. 2017 7. 3. 2018
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6. 2. 2017
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
33 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017

 


Prioritní osy (PO) a specifické cíle (SC) Operačního programu Doprava 2014-2020

 

PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy

SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

 

PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

 

PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

 

PO 4: Technická pomoc

SC 4.1 Podpora zajištění implementace OP Doprava

Zpět