Operační program Doprava » Výzvy » Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30.11.2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30. 5. 2018 13. 6. 2018 17. 10. 2018
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31. 7. 2017 7. 8. 2017 31. 12. 2019
65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28. 8. 2018 11. 9. 2018 31. 1. 2019
67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 27. 9. 2018 4. 10. 2018 15. 2. 2019

 

Ukončené výzvy

 

07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6.2.2017
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12. 8. 2016 19. 8. 2016 30. 3. 2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13. 11. 2017 20. 11. 2017 4. 5. 2018
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25. 1. 2018 8. 2. 2018 15. 6. 2018
37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 29. 3. 2018 19. 4. 2018 17. 8. 2018
38 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 27. 4. 2018 10. 5. 2018 17. 9. 2018
Zpět