Operační program Doprava » Výzvy » Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30.11.2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12. 8. 2016 19. 8. 2016 30. 3. 2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13. 11. 2017 20. 11. 2017 4. 5. 2018
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25. 1. 2018 8. 2. 2018 15. 6. 2018
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31. 7. 2017 7. 8. 2017 30. 9. 2018

 

Ukončené výzvy

 

07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6.2.2017
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
Zpět