Operační program Doprava » Výzvy » Prioritní osa 3

Prioritní osa 3

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023

 

Ukončené výzvy

 

08 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
33 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
Zpět