Operační program Doprava » Projekty » D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000142 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Mirošovice, Hvězdonice Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.07.2018 - 30.04.2022 Datum schválení Řídícím orgánem 25.04.2018
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 530 000 000 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 2 224 964 896 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 891 551 072 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice v délce 7,646 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Součástí projektu je rovněž modernizace areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Mirošovice.