Operační program Doprava » Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278 
190 00   Praha 9

telefon: +420 266 097 298
fax: +420 266 097 520

e-mail: info@sfdi.cz
web: www.sfdi.cz

Zpět