Operační program Doprava » Projekty » D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000094 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Divišov, Drahňovice, Ostředek Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 13.03.2017 - 31.03.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 01.08.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 931 150 173,20 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 118 721 4287 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 116 687 862 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostředek – Šternov (km 34,140 – 41,340) v délce 7,200 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.