Operační program Doprava » Projekty » D1 Modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

D1 Modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000092 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Jabloňov, Petráveč, Ruda, Velké Meziříčí Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.03.2017 - 31.10.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 03.08.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 764 312 813,25 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 975 288 130 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 929 300 894 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí východ – Lhotka (km 147,100 – 153,747) v délce 6,647 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.