Operační program Doprava » Projekty » Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000091 Místo realizace Olomoucký kraj
Přesné místo realizace Bohuslávky, Buk, Dolní Újezd, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Prosenice, Přerov, Radvanice, Veselíčko Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 19.06.2015 - 31.08.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 12.09.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ano
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 529 999 998,55 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 4 573 227 118 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 2 571 428 569 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba dálnice D1,stavby 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou,která je součástí budované sítě dálnic a silnic České republiky a tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.Dálnice D1 je součástí uceleného tahu D1 Praha-Brno-Ostrava a je rovněž součástí mezinárodní sítě TEN-T v trase Gdansk-Brno/Bratislava-Wien.Předmětem projektu je rovněž výstavba areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Přerov,který bude sloužit pro zajištění údržby nově budované dálnice.