Operační program Doprava » Projekty » Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín – Borek

Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín – Borek

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000084 Místo realizace Jihočeský kraj
Přesné místo realizace Borek, Drahotěšice, Hosín, Chotýčany, Lišov, Ševětín, Vitín Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 13.12.2016 - 31.12.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 01.08.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 740 370 458,31 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 457 151 039 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 244 320 098 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín – Borek. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která již byla vybudována jako poloviční profil dálnice, na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 10,680 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.