Operační program Doprava » Projekty » Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov

Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov

Registrační číslo projektu CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000101 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Nové Strašecí Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 24.10.2017 - 31.10.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 12.09.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 799 986 633,25 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 451 585 638 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 344 515 350 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha – Karlovy Vary – Cheb. Realizace stavby D6 Nové Strašecí – Řevničov je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí – hranice Středočeského kraje. Vybudováním předmětného úseku dojde k prodloužení stávající dálnice z Prahy na celkovou délku 37,550 km a přinese zejména zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.