Operační program Doprava » Projekty » Dopravní řídící ústředna Olomouc

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000066 Místo realizace Olomoucký kraj
Přesné místo realizace Olomouc Typ projektu Ostatní
Příjemce Statutární město Olomouc
Datum zahájení - Datum ukončení 01.09.2017 - 31.08.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 23.05.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 29 749 362,50 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 34 999 250 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 34 999 250 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové Dopravní řídící ústředny, která bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem Národního dopravního informačního centra (NDIC) s cílem zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížení zátěže na životní prostředí.