DOZ Břeclav

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000081 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Břeclav, Hodonín, Přerov Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.06.2016 - 27.07.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 27.11.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 37 382 902,25 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 76 380 972 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 43 979 885 Kč

Informace o projektu:

Obsahem projektu DOZ Břeclav je výstavba dálkového ovládání (DOZ) žst. Břeclav a změna dálkového ovládání výhybny Hrušky.
ŽST Břeclav bude součástí DOZ (CDP4 Přerov úseku DOZ Lanžhot – Modřice) a bude trvale (dlouhodobě) předána na místní provoz. Současně bude prováděcí úroveň SZZ ŽST Hrušky integrována do sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (SZZ) ŽST Břeclav. Tím bude možné ovládat SZZ výhybny Hrušky z dopravní kanceláře ŽST Břeclav a výhybna Hrušky bude také začleněna do DOZ (CDP4).