Operační program Doprava » Projekty » DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)

DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000159 Místo realizace Plzeňský kraj
Přesné místo realizace Cheb, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 28.08.2018 - 31.12.2023 Datum schválení Řídícím orgánem 23.03.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 167313646,40 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 254923786 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 196839584 Kč

Informace o projektu:

V rámci předloženého projektu dojde na traťovém úseku Rokycany (mimo) – Plzeň – Cheb (mimo) k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci stavby budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze.