Operační program Doprava » Projekty » ETCS Praha Uhříněves – Votice

ETCS Praha Uhříněves – Votice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Benešov, Praha, Praha-východ Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.11.2017 - 31.08.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 23.11.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 137 930 503,85 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 221 510 820 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 162 271 181 Kč

Informace o projektu:

V rámci stavby ETCS Praha Uhříněves – Votice dojde v souladu se závazky o interoperabilitě vůči EU a s Národním implementačním plánem ERTMS (Evropský systém pro řízení dopravy) ke zřízení systému vlakového zabezpečovače, který zvyšuje bezpečnost na železniční síti SŽDC. Systém ETCS L2 umožňuje plnou kontrolu strojvedoucího a zajišťuje jeho informování o průběhu jízdy až do místa zastavení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimálních jízdních charakteristik, které mohou zvýšit propustnost trati.