Operační program Doprava » Projekty » GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000108 Místo realizace Jihočeský kraj
Přesné místo realizace České Velenice, České Budějovice, Horní Dvořiště Typ projektu
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.01.2018 - 30.06.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 16.01.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 238 886 028,1 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 376 199 917 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 281 042 386 Kč

Informace o projektu:

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice – České Velenice a České Budějovice – Horní Dvořiště požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.