Operační program Doprava » Projekty » GSM-R Plzeň – České Budějovice

GSM-R Plzeň – České Budějovice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111 Místo realizace Jihočeský kraj
Přesné místo realizace České Budějovice, Klatovy, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město, Strakonice Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.12.2017 - 30.06.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 30.10.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 260 088 185 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 460 912 212 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 305 986 100 Kč

Informace o projektu:

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice – Plzeň hl.n. požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s železničními vozidly jedoucími na trati Plzeň – České Budějovice.