Operační program Doprava » Projekty » GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov

GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090 Místo realizace Pardubický kraj
Přesné místo realizace Ústí nad Orlící Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 21.06.2017 - 16.12.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 10.08.2017
Prioritní osa Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 141 468 546,40 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 219 709 302 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 166 433 584 Kč

Informace o projektu:

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov – st.hr. ČR/PL – Dolní Lipka požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.