Operační program Doprava » Projekty » Modernizace tramvajové tratě 1.máje

Modernizace tramvajové tratě 1.máje

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 Místo realizace Olomoucký kraj
Přesné místo realizace Olomouc Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Statutární město Olomouc
Datum zahájení - Datum ukončení 07.04.2017 - 21.11.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 21.02.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 30 962 633,23 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 84 453 771,2 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 44 260 786,55 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.