Operační program Doprava » Projekty » Modernizace trati Rokycany – Plzeň, fáze II

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, fáze II

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049 Místo realizace Plzeňský kraj
Přesné místo realizace Rokycany, Plzeň Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.05.2016 - 06.02.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 16.01.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ano
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 927 175 470,06 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 4 851 311 554 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 2 382 832 642 Kč

Informace o projektu:

Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ je jednou ze souboru staveb na úseku Praha-Smíchov – Plzeň, který je součástí vládou schváleným programem západní větve III. TŽK (Praha – Plzeň – Cheb – st. hranice s Německem) a zároveň napojuje celý soubor staveb od Prahy-Smíchova na železniční uzel Plzeň, a vede od železniční stanice Rokycany (mimo) přes prostor Klabavy, Ejpovic a Plzeň-Doubravku do ŽST Plzeň hl. n., mimo stávající ŽST Chrást u Plzně.