Operační program Doprava » Projekty » Modernizace ŽST Česká Lípa

Modernizace ŽST Česká Lípa

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Česká Lípa Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 3.11.2015 - 31.5.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 19.06.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 921 193 493,46 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 427 538 160,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 092 166 735,00 Kč

Informace o projektu:

Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Česká Lípa a současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do žel.uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích bude provedena rekonstrukce žel.svršku a spodku, umělých staveb, žel.přejezdů. Ve stanici budou vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Přístup je pomocí podchodu, který zároveň propojí části města po obou stranách stanice. U východního výstupu vznikne nová odbavovací budova.