Operační program Doprava » Projekty » Modernizace ŽST Karlovy Vary

Modernizace ŽST Karlovy Vary

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057 Místo realizace Karlovarský kraj
Přesné místo realizace Karlovy Vary Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 7.4.2015 - 16.8.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 21.04.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 532 410 543,68 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 866 140 521,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 634 615 345,00 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary (horní nádraží). Stávající výpravní budova v havarijním stavu bude nahrazena novostavbou s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících. Bude zajištěn bezbariérový přístup cestujících na nová nástupiště. Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku, úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.