Operační program Doprava » Projekty » Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000125 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Český Těšín, Dětmarovice Typ projektu
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 07.08.2017 - 07.04.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 21.02.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 524 096 466,15 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 3 385 048 334 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 906 490 873 Kč

Informace o projektu:

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je liniovou stavbou a je součástí evropské železniční sítě TEN-T v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 661/2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi veřejně prospěšné dopravní stavby, při níž dojde k modernizaci resp. optimalizaci úseku železniční tratě, která je součástí III. želez. koridoru.