Operační program Doprava » Projekty » Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Liberec Typ projektu Ostatní
Příjemce Statutární město Liberec
Datum zahájení - Datum ukončení 01.11.2017 - 30.06.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 07.06.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 7 847 352,15 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 10 093 553 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 9 232 179 Kč

Informace o projektu:

Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního města Liberce a za použití moderních technologií optimalizovat dopravu v zájmovém území projektu v souvislosti s řešením potřeby zaparkovat bez nadbytečných pojezdů vyplývajících z hledání volného parkoviště.