Operační program Doprava » Projekty » Peronizace žst. Chodov

Peronizace žst. Chodov

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080 Místo realizace Karlovarský kraj
Přesné místo realizace Chodov, Jenišov, Mírová, Nové Sedlo Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 28.7.2016 - 28.8.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 19.06.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 393 576 065,97 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 609 197 076,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 474 854 544,00 Kč

Informace o projektu:

Náplní projektu je peronizace žst. Chodov, která je součástí tratí č. 140 Kadaň-Prunéřov – Cheb a č. 144 Loket-předměstí – Nová Role. Kolejové úpravy proběhnou i na jednokolejné traťové spojce mezi žst. Chodov a žst. Nové Sedlo u Lokte a na zhlavích obou stanic pro možnost odbočení vyšší rychlostí z hlavní dvoukolejné celostátní elektrizované trati Kadaň-Prunéřov – Cheb.