Operační program Doprava » Projekty » Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_009/0000021 Místo realizace Ústecký kraj
Přesné místo realizace Lovosice Typ projektu Multimodální
Příjemce ČD-DUSS Terminál, a.s.
Datum zahájení - Datum ukončení 01.08.2017 - 31.12.2023 Datum schválení Řídícím orgánem 27.03.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 6125000 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 15125000 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 12500000 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je „Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích“ je nákup kontejnerového překladače do terminálu ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích, který bude funkčně navazovat na dokončený projekt „Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při průmyslovém logistickém centru Lovosice“. Pořízení překladače umožní absorvovat předpokládané navýšení počtu handlingů (manipulací s přepravními jednotkami), které jsou očekávány v cílovém roce 2018.