Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000113 Místo realizace Plzeňský kraj
Přesné místo realizace Pňovany Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 30.11.2017 - 31.12.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 19.02.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 79574059,82 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 140112659 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 107915321 Kč

Informace o projektu:

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 1,429 na regionální jednokolejné trati Pňovany – Bezdružice (s označením v j.ř. číslem 177). Napojení této trati je v žst. Pňovany na III. tranzitní koridor. V současné době zajíždějí vlaky z této tratě přímo do Plzně. Realizací projektu dojde k odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje přechodnost celého traťového úseku. Rovněž snížení rychlosti, které bylo na mostě zavedeno, bude rekonstrukcí odstraněno.