Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň

Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Lety Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 05.05.2017 - 31.08.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 23.11.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 18 582 813,90 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 32 917 064 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 21 862 134 Kč

Informace o projektu:

Obsahem stavby je rekonstrukce mostu v km 22,647 na dvoukolejné trati Praha Smíchov – Plzeň, která je součástí hlavní trati celostátního významu (III. železniční koridor).  V současné době probíhá příprava stavby „Optimalizace trati Černošice – Beroun“, ale vzhledem k tomu, že dotčený most je hodnocen stavem 3 a  je na něm snížena rychlost na 70 km/h, byl tento objekt vyjmut ze stavby optimalizace, aby mohl být rekonstruován přednostně a předešlo se dalšímu omezení dopravy.