Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Kolín Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 22.06.2017 - 31.05.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 30.10.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 133 366 615,85 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 208 413 466 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 156 901 901 Kč

Informace o projektu:

Místem stavby je ŽST Poříčany ležící v km 371,094 na trati Česká Třebová – Praha-Libeň, která je součástí I. a III. TŽK. Účelem stavby je rekonstrukce stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice vůbec zajištěn není.