Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Liberec Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 02.08.2016 - 01.09.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 19.06.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 427 413 682,70 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 649 327 752,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 505 366 459,00 Kč

Informace o projektu:

Železniční tratě č. 037 Liberec – Černousy a č. 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem obsluhují poměrně velké spádové území severně od města Liberec. Spolu s odbočnou tratí Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem tvoří základní dopravní obslužnost území známého jako Frýdlantský výběžek. Kvůli minimálnímu počtu autobusových spojů zde železnice zastává největší podíl na poli veřejné hromadné dopravy osob. Převládající využití je doprava do města Liberec ve všedních dnech.