Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka – Rakovník

Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka – Rakovník

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000126 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Rakovník Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 12.04.2018 - 31.12.2023 Datum schválení Řídícím orgánem 19.02.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 71 279 351,85 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 111 025 517 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 83 858 061 Kč

Informace o projektu:

Stavba řeší vybavení 7 železničních přejezdů na trati Lužná u Rakovníka – Rakovník novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Informace o činnosti PZS bude předávána prostřednictvím nového přenosového systému na pracoviště výpravčího v dopravní kanceláři ŽST Lužná u Rakovníka a Rakovník. V rámci stavby bude v úseku Lužná u Rakovníka – Rakovník vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení se dvěma traťovými oddíly.