Operační program Doprava » Projekty » Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem – Most

Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem – Most

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000196 Místo realizace Ústecký kraj
Přesné místo realizace Ústi nd Labem Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 16.04.2018 - 31.07.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 09.05.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 127 047 090,25 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 205 078 655 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 154 920 362 Kč

Informace o projektu:

Obsahem projektu je rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 – 18,000 trati č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov. Trať je součástí globální sítě TEN-T. Rekonstrukce bude zahrnovat rozšíření nevyhovujících osových vzdáleností kolejí, úpravy trakčního vedení a přestavbu mostu v km 17,705, který je v současnosti v havarijním stavu a je na něm zavedena snížená rychlost 40 km/h.