Operační program Doprava » Projekty » Revitalizace tratě Louny – Lovosice

Revitalizace tratě Louny – Lovosice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000114 Místo realizace Ústecký kraj
Přesné místo realizace Lovosice, Louny Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 03.03.2018 - 31.10.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 16.01.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 974 365 453,63 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 489 734 698 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 156 139 484 Kč

Informace o projektu:

Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Stavba je situována na tělese stávající železniční trati Louny – Lovosice. Stavba je umístěna zejména na stávajících drážních pozemcích. Stavbou nedochází ke změně umístěny dráhy v území. Úpravy zvýší bezpečnost na trati, zvýší maximální možnou rychlost vlaků a sníží provozní náklady. Zvýší se rovněž průchodnost tratě. Výhledový stav dopravy předpokládá zavedení dalších dvou párů spěšných vlaků.