Operační program Doprava » Projekty » Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Břeclav, Znojmo Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 03.03.2017 - 31.10.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 11.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 500 202 170,95 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 811 841 803 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 620 163 497 Kč

Informace o projektu:

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo.Na stavbu bude navazovat stavba Revitatlizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba, u které se jedná o stavební opatření v úseku Valtice-Mikulov (včetně),na kterou bude zpracovaná samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti  se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.