Operační program Doprava » Projekty » Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097 Místo realizace Karlovarský kraj
Přesné místo realizace Karlovy Vary, Potůčky Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 10.04.2017 - 10.06.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 12.03.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 431 468 318 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 680 175 415 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 511 755 002 Kč

Informace o projektu:

Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí). Účelem stavby je zvýšení cestovní rychlosti na řešené trati odstraněním trvalých omezení traťové rychlosti.