Operační program Doprava » Projekty » Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000064 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Brno Typ projektu Ostatní
Příjemce Statutární město Brno
Datum zahájení - Datum ukončení 01.06.2017 - 31.12.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 07.06.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 39 465 579,56 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 46 430 093,60 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 46 430 093,60 Kč

Informace o projektu:

V rámci projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat dojde k rozvoji čtyř systémů dopravní telematiky na území města Brna:
1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD
2. Dohledový subsystém
3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ
4. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy